TAŞERONDAN 4/D KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE % FAZLALIKLAR ÖDENECEK Mİ?

TAŞERONDAN 4/D KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE % FAZLALIKLAR ÖDENECEK Mİ?

TAŞERONDAN 4/D KADROYA GEÇEN İŞÇİLERE % FAZLALIKLAR ÖDENECEK Mİ?

Son dönemde taşerondan kadroya geçen işçilerin en fazla merak ettiği konu, yüzde fazlaların
ödenip ödenemeyeceği
Bilindiği gibi; taşeron işçilerin kadroya geçmeleriyle birlikte asgari ücretle olan bağları kopmuş,
bu nedenle alt işveren döneminde asgari ücretin “yüzde fazlası” şeklinde maaş alan işçilere, 1
Ocak 2019 tarihi itibariyle almakta oldukları çıplak ücret üzerinden Toplu İş Sözleşmesinde
öngörülün yüzde 4 zam uygulanmıştı.
Bu konu işçiler ve sendikalar tarafından yargıya taşınmış ve derece mahkemeleri tarafından işçi
lehine çeşitli kararlar çıkmaktadır.
Ancak yine bilindiği gibi, derece mahkemelerinin kararı nihai nitelik taşımayıp, istinaf ve
Yargıtay’daki temyiz aşamaları tamamlanmadan sonuç doğurması mümkün değildir. Bu bağlamda
yargı süreci devam etmektedir.
Hukuki süreç devam ederken konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 16.12.2019 tarihli bir görüş yazısı yayınlanmıştır.
Aşağıda tam metin olarak yayınladığımız yazıda özetle ve mealen; Taşerondan kadroya geçen
işçilere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve Bakanlığın internet sitesinde
yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri gereği yüzde 4 zam uygulanacağı belirtilerek, bu
aşamada yüzde fazlaların ödenemeyeceği ifade edilmektedir.
İşte Bakanlığın o yazısı;
T.C.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Çalışma Genel Müdürlüğü
Sayı: 511867..-900-E. 3166 … 16.12.2019
Konu: 696 sayılı KHK kapsamında sürekli

….. ………. İL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: 09.12.2019 tarihli ve 8827…. -900 E. 31203.. sayılı yazınız.
İlgi yazınız ve eki …. ….. Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün, Müdürlüklerinde hizmet alımı
sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan personellerin, 696 sayılı KHK düzenlemesinden
yararlandırılarak 4/d işçi statüsü kazandırılan işçilerin 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olan
güncel asgari ücret üzerinden ödenmeyen … % yüzdelik artışlarının geriye dönük ödenip
ödenmeyeceği, aynı şekilde önümüzdeki maaş dönemlerine yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunda
görüş talebini konu alan 05.12.2019 tarihli ve E.3094… sayılı yazısı incelenmiştir.
Bilindiği gibi üzere, alt işveren işçilerinin kamuda istihdamına ilişkin çalışmalar tamamlanmış
olup, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127.
Maddesiyle, 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23.
ve geçici 24. üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 045/01/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi
kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hususlar
düzenlenmiştir.
Anılan Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’ye eklenen geçici 25 nci maddesinde de “Geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeler
kapsamına giren hususlara ilişkin usul ve esaslar ile bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak
tereddütleri giderecek idareler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve
Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” hükmü öngörülmüştür.
Bu hükme dayanılarak hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına
Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi
Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair
Usul ve Esaslar”, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Anılan Tebliğde, kurumlar ve hizmet alımı sözleşmesi itibariyle, hak sahipliği açısından kapsam,
sürekli işçi kadrosuna geçirilme süreci, tespit komisyonu, inceleme kriterleri, ilan tespit
komisyonu kararına itiraz ve süresi, sınava girmeye hak kazananların belirlenmesi, sınavlara
ilişkin hususlar, işçi kadrosuna geçirilme ve benzeri hususlar düzenlenmiştir.
Tebliğin 21. maddesinde ise, sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal 
hakları belirlenmiştir.
Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler yürütülmektedir.
Ayrıca, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında;
geçişten önce ya alt işveren işçilerini kapsayan Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan
ve süresi en sona erecek toplu iş sözleşmesinin ya da toplu iş sözleşmesinin bulunmaması halinde
bireysel iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına
geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı
düzenlenmiştir.
Geçişi işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu
tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin
ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri ise Bakanlığımız resmi internet sayfasında
yayınlanmıştır.
Söz konusu toplu iş sözleşmesinin “Ücret” başlıklı maddesinde;
• 01.01.2018- 30.06.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren
%4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa
%4(yüzde dört)’ten mahsup edilir.
• 07.2018-31.12.2018 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2018 tarihinden
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
• 01.2019-30.06.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren
%4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
• 07.2019-31.12.2019 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 30.06.2019 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2019 tarihinden
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
• 01.2020-30.06.2020 tarihleri arası ücret zammı:
İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren
%4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.
• 07.2020-31.10.2020 tarihleri arası ücret zammı: % 4

İşçilerin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2020 tarihinden
itibaren %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.” hükmüne yer verilmiştir.
Sonuç olarak; Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve Bakanlığımız internet
sitesinde yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri 375 sayılı KHK’nın geçici 23. ve 24. maddesi
kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere uygulanacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim."

 


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum