Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacaktır. işte kadrolar!

Ticaret Bakanlığı 250 sözleşmeli büro personeli alacaktır. işte kadrolar!

KPSS-2021/6 tercih kılavuzu

Ticaret Bakanlığı 87 sözleşmeli büro personeli alacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzuna saat 13.00'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs - 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
KPSS-2021/6
TERCİH KILAVUZU
TİCARET BAKANLIĞI

ADAYLARIN DİKKATİNE:

Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli pozisyonların
koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli pozisyonlardan tercih
yapmamaları son derece önemlidir. 
1
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Ticaret Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.
1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların, bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 6 Eylül 2020 ve 25 Ekim
2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-
KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları
gerekmektedir.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki
pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde,
sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.
1.4 Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, ilgili
programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla
mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.
2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun
olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
3.1 Adaylar tercihlerini 27 Mayıs-3 Haziran 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da
sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.
3.2 Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar Tablo-1 ve Tablo-2’de gösterilmiştir.
3.3 Tercihlerinizi yaparken, sözleşmeli pozisyonlar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları
dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler
belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan program bilgisi mezun olunan program tablosundan
kontrol edilmelidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için aranan mezun olunan program koşulu, birden fazla ise bunlardan
birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Bakanlık tarafından düzenlenen “Başvurma
Genel ve Özel Şartları”nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde
tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan program ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz hâlinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun
olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik
yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr
adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde 
2
değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya
mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza
göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz
öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi
oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz
veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme
konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve
şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportlarının aslı ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak ücreti karşılığı
yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Adaylar şifrelerini, daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar
ile ilgili işlemlerde de kullanacağından, özenle saklamalıdır. Adayın kişisel bilgisi olan şifreler, başka
hiçbir kişiye verilmemektedir.
3.6 “ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız
aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih
listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız.
Mezun olduğunuz program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile
uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih, sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi
yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde
ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir
çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan
birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile
yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme
yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet
sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme
yapacak olan adaylar için 4 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre içinde
yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz
sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan
yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile
gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık
Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları
gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik
Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan
"Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik
Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.
3.7 Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adayların eğitim bilgileri, YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede
Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini
kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi
okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.
3
YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan veya hatalı olan adaylar okullarının ilgili birimleri ile görüşerek
tercih süresi içerisinde bilgi girişlerini yaptırıp ais.osym.gov.tr adresinden bilgi güncellemelerini
gerçekleştirdikten sonra tercihlerini yapabileceklerdir.
YÖKSİS’e dahil olmayan askeri okullar, Bakanlıklara bağlı okullar, yurt dışı vb. yükseköğretim
kurumlarından mezun olan adaylar, bilgi güncellemelerini (tercih süresinin son günü saat 16.00’ya
kadar) ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde güncelleyebilirler. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için
adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen gitmeleri ve giderken diploma/mezuniyet
belgesinin onaylı bir örneği ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Belgede yer alan eğitim bilgileri, görevli
tarafından sisteme girildikten sonra onaylı belge görevli tarafından teslim alınacaktır. Adaylar, 10,00 TL
hizmet ücreti ödeyecektir. Adaylar, eğitim bilgilerini güncelleme işlemlerini, ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinde resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında yapabileceklerdir. Eğitim bilgileri
alanında yapılacak değişikliklerde onaylı belge, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerince teslim
alınacağından adaylar, bu belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Adayın
yanında, belgenin aslı ile birlikte onaysız bir fotokopisinin bulunduğu durumlarda başvuru
merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı belge
başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacak, belgenin aslı adaya geri verilecektir.
Belgelerin asılları ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine teslim edilmemelidir.
Tercih işlemleri için Merkezimize gönderilen, diploma/mezuniyet/öğrenim durumu vb. belgelere işlem
yapılmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından yapılacak değişiklikler,
tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi, ÖSYM’nin
internet sayfasında yer alacaktır.
Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar, tercih bildiriminden önce eğitim bilgilerinin
güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim
bilgi değişikliği yapıldığı taktirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr
adresinden tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri gerekmektedir.
Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler, önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri
geçersiz hale getirebilecektir. Bu nedenle adaylar, yeni eğitim durumlarına uygun olarak
tercihlerini güncellemelidirler. Yeni eğitim durumuna uygun olarak tercihlerini güncellemeyen
adayların yerleştirildiği takdirde atamaları yapılmayabilecektir.
YÖKSİS’ten elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Bu
bilgiler, YÖKSİS’te değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına aday tarafından yansıtılacaktır.
Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda tüm diplomalarında yazan
programlara (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.
DİKKAT: 2020 KPSS'de;
* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini
bildirmeyen adayların (13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan
adaylar)
tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.
4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun
olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile
sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile
bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Ticaret Bakanlığınca atamaları
yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli
pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine
yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine 
4
yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de
daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona
yerleşememiş olacaktır.
5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından
öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara
ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge
gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği
kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar
nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi
içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına
bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Bakanlığın atama için öngördüğü niteliklere sahip
olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla
açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava
açma süresini süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye
ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı
hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
5
BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- GENEL AÇIKLAMA
1- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 06.09.2020 - 25.10.2020
tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve
döner sermaye teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli büro personeli alınacaktır.
2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek
belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Ticaret Bakanlığı internet adresinde (http://www.ticaret.gov.tr) ilan
edilecektir.
3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir belge
gönderilmeyecektir.
4- Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
2- BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;
 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci
maddesinin (A) fıkrasının 1 (*), 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki,
b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki,
şartları taşımaları gerekmektedir.
2.1.2 Ticaret Bakanlığına yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.
 2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
 2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan
nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvan itibariyle aşağıdaki şartların
taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi
gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.
2.2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak sözleşmeli
pozisyonları tercih eden adayların;
a) Sağlık bakımından büro personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmaması,
b) KPSS'ye girmiş ve 2020-KPSS sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP-3, ön lisans
mezunları için KPSSP-93 puanı almış olması,
c) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek büro personeli pozisyonunun karşısında yer alan bölümlerden
mezun olması
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet
yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca
yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer
alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye
mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5
inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. 

 

buro1.jpgburo2.jpgburo3.jpg

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.