Ticaret Bakanlığı Haziran ayı kadrolu memur alımları Yapılacağı ifade edildi

Ticaret Bakanlığı Haziran ayı kadrolu memur alımları Yapılacağı ifade edildi

Ticaret Bakanlığı Haziran ayı kadrolu memur alımları kapsamında 60 kadroya başvuru alınacak.

Ticaret Bakanlığı 60 kadroya Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Kamu personeli alımları kadrolu statüde Genel İdari Hizmetler “GİH” sınıfı 8 ve 9. derece kadrolar için olacak. 60 kadrolu memur alımı başvuru süreci ve tüm detaylar 

BAŞVURU 

Adaylar 100 TL başvuru ücreti yatırması gerekiyor. Başvurular 23 Haziran 2021 tarihine kadar aşağıdaki başvuru ekranı üzerinden yapabilirler.

KONTENJAN

12 İktisat, 10 Kamu Yönetimi, 9 Hukuk, 8 Uluslararası İlişkiler, 7 İşletme, 5 İstatistik, 5 Endüstri Mühendisliği, 2 Maliye, 2 Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında olmak üzere 60 kadroya başvurular alınacak.
 
GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 35 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak itibarıyla)

MEZUNİYETLER

Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

KPSS ve YDS ŞARTI

İlgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak, son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak gerekiyor.

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
İlan Bilgileri

 

TİCARET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

I.  GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. 

Yazılı sınava, aşağıda yer alan her bölüm için  belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

 II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin  belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinden mezun olmak (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,           
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.

b. YAZILI SINAV KONULARI 
Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.
I.Oturum       : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi
II.Oturum      : Yabancı Dil Bilgisi
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 20 Alan Bilgisi, % 40 Genel Ekonomi Bilgisi ve  % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

c.   SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınava, belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.Sözlü sınav, adayların;
a)  Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,           
b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,           
c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,           
ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,           
d)  Genel yetenek ve genel kültürü,           
e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar,  giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

DİĞER BİLGİLER 

i.Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Sınav başvuruları 14.06.2021-23.06.2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

ii.Sınav tarihi ve yeri: 
Yazılı sınav 11 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri,  yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

iii.Değerlendirme yöntemi:
Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. 
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 
Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

DİĞER HUSUSLAR:
Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / Ankara Tel: +90 312 204 9822-9826

ilan metni : https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=2bb2fb7d-84d3-4cbc-8bad-68fdf2779c3c

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.