Tüm okullara Süt Dağıtılacak. Karar Açıklandı

Tüm okullara Süt Dağıtılacak. Karar Açıklandı

Resmi Gazetede yer alan uygulamaya göre süt uygulaması; özel okullar hariç olmak üzere ana sınıfından beşinci sınıfa kadar (beşinci sınıf dahil) ilköğretim okulu öğrencileri için geçerli olacaktır.

25 Mart 2012 PAZARResmî GazeteSayı : 28244

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2957

Ekli “Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 10/1/2012 tarihli ve 636 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım, ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012 yılı içinde yürütülecek olan Okul Sütü Programı (Program) kapsamında, özel okullar hariç olmak üzere ana sınıfından beşinci sınıfa kadar (beşinci sınıf dahil) ilköğretim okulu öğrencilerine, dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarının artırılması ve mevsimsel süt arzı fazlalığının değerlendirilerek üretimde istikrarın sağlanması için uzun ömürlü kutu süt dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

Miktar, takvim, üretim ve sevkiyat

MADDE 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek olan okullarda her öğrenciye, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde günlük 200 ml uzun ömürlü sade kutu süt dağıtılır.

(2) Program doğrultusunda dağıtılacak sütün üretimi ve dağıtımı ile takvimi, mevsimsel süt arzı fazlalığının olduğu dönemler dikkate alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Program süresince yapılacak okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılır.

(4) Okul sütü sevkiyatları; il içinde, il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.

(5) Uzun ömürlü kutu sütler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, üretim izni almış, ülke içinde üretim yapan firmalardan temin edilir.

Görev, sorumluluk ve organizasyon

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında; Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi, okullara ulaştırılması, dağıtılması ve uygun şartlarda tüketimlerinin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı; Program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmalardan Sağlık Bakanlığı sorumludur.

(2) Süte karşı duyarlılığı olan öğrencilerin okul yönetimleri, öğretmenler ve aile hekimlerince tespiti yapılarak Programın dışında tutulmaları sağlanır.

(3) Dağıtılacak sütlerin niteliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olur,

(4) İllerde vali yardımcısı başkanlığında, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Okul Sütü Komisyonu kurulur ve bu Komisyon gelen sütlerin uygunluğundan sorumlu olur.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 4- (1) Programın tanıtımı ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 5- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(2) Okul Sütü Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlere ilişkin olarak 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde Valiliklerce düzenlenecek icmaller Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilir. Ödemeler, Türkiye geneli icmali esas alınarak yapılır.

Denetim ve eezai hükümler

MADDE 6- (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksız Ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakam yürütür

MEMURLARA HABER.COM

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.