Yeni kamu personel alımı başvuruları tamamlanıyor

Yeni kamu personel alımı başvuruları tamamlanıyor

7 farklı unvanda olmak üzere kamu personel alımı başvuruları tamamlanıyor

Kamu Üniversitesi bünyesinde Mimar alımı, Tekniker alımı, Sağlık Teknikeri alımı, Teknisyen alımı, Büro Personeli alımı, Destek Personeli alımı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı kadroları için başvurular sona eriyor.

Kamu personel alımı başvuru (mezuniyet-kontenjanlar)
1 Mimar alımına Mimarlık lisans,
1 Tekniker alımına Gıda Teknolojisi önlisans,
1 Tekniker alımına Makine teknikerliği önlisans,
2 Sağlık Teknikeri alımına Ağız ve Diş Sağlığı önlisans,
1Teknisyen alımına Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden,
3 Büro Personeli alımına Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans,
1 Büro Personeli alımına Üniversitelerin herhangi bir lisans,
1 Büro Personeli alımı için Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans,
1Büro Personeli alımına herhangi bir lisans,
1 Destek Personeli alımına liselerin aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) programından mezun olmak,
2 Destek Personeli alımına liselerin Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dallarından mezun olmak,
1 Destek Personeli alımına Lise ve dengi okullardan mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
12 Destek Personeli alımına Ortaöğretim lise,
4 Destek Personeli alımına Ortaöğretim lise,
7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına lise,
2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımına lise mezunu olmak gerekiyor.
Kamu personel alımı başvuru tarihleri
Kamu personeli alımı başvuruları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılması gerekiyor. Başvurular için süre 7 Ocak 2022 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer
alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda
belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 41 sözleşmeli personel
(4/B) alınacaktır.
İlan
Sıra
No.
Unvanı Adet
KPSS
Puan
Türü
Açıklamalar
1 Mimar 1
KPSS
P3
Mimarlık lisans programından mezun olmak. Lisans mezuniyeti sonrası en az 3 yıl
mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
2 Tekniker 1
KPSS
P93
Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak
ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
3 Tekniker 1
KPSS
P93
Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
EOS Makine Lazer Sinterleme Kullanım ve Dental Tasarım sertifikasına sahip
olmak.
4
Sağlık
Teknikeri
2
KPSS
P93
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. Önlisans mezuniyeti
sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan
alınacak belgeyle ibraz etmek.
5 Teknisyen 1
KPSS
P94
Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.
En az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan
alınacak belgeyle ibraz etmek.
6
Büro
Personeli
3
KPSS
P93
Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans
programlarının birinden mezun olmak.
7
Büro
Personeli
1
KPSS
P3
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az
70 puan almış olmak.
Sağlık turizmi alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu
belgelendirmek.
8
Büro
Personeli
1
KPSS
P93
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az 40
saat Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Kongre ve
Toplantı Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip
olmak.
9
Büro
Personeli
1
KPSS
P3
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az
65 puan almış olmak.
Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje
Yazma Elemanı ve Proje Yöneticiliği alanlarının birinde en az 1 yıl mesleki
tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 
10
Destek
Personeli
1
KPSS
P94
Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya
da herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) programından mezun olup, MEB
onaylı aşçılık sertifikası, aşçılık alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip
olmak.
En az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.
11
Destek
Personeli
2
KPSS
P94
Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dallarından mezun olmak.
12
Destek
Personeli
1
KPSS
P94
-Lise ve dengi okullardan mezunu olmak.
-E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
-SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
13
Destek
Personeli
12
KPSS
P94
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine
getirmek üzere;
-Erkek olmak.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
14
Destek
Personeli
4
KPSS
P94
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine
getirmek üzere;
-Kadın olmak.
-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri
engelleri bulunmamak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
15
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
7
KPSS
P94
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere;
-Erkek olmak,
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 
16
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
2
KPSS
P94
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam
edilmek üzere;
-Kadın olmak.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
maddesinde yer alan şartları taşımak.
-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla
kadroya başvuru yapamayacaktır.
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır.
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
15- Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
16- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır,
17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:
Başvuru Yeri/Adresi:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı
yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez.
Başvuru Tarihleri :
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web
sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen
veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda
yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler
Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının
ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.