Orman bakanlığı işçilerine 30 günlük ikramiye ödemesi yapılacaktır

İKRAMİYE, ( Orman İşçileri )

İşçilere, yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödeniyor. Bu ikramiye ödemesi her yılın Haziran ve Aralık aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir. 2022 yılında ödemesi yapılacak ikramiyenin birinci yarısı Haziran ayında ödenecektir. ( Ek-1 )

İşçinin bu ikramiyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.

• Sürekli İşçiler 30 yevmiye üzerinden, ( Ek-2 )
• Geçici-Mevsimlik İşçiler ise çalıştıkları süreyle orantılı alacaklardır. ( Gün * Yevmiye * 60 / 364 = Tutar ) Mesela günlük yevmiyesi 282,31 olan bir arkadaşımız 01.Mart.2022 tarihinde işe başlamış ve 30.Haziran.2022 sonu itibariyle 122 gün ( 20,11 gün ) üzerinden İkramiye alacaktır. ( Ek-3 )

KESİNTİLER,
• %14 SGK İşçi,
• %1 İşsizlik İşçi,
• %0,759 Damga Vergisi,
• Kümülatif Gelir Vergisi Matrahına göre %15, %20 veya %27 Gelir Vergisi, ( Tutardan %14 SGK İşçi ve %1 İşsizlik İşçi tutarları düşülerek Vergi Matrahı bulunmaktadır.)

İKRAMİYELERDEN İCRA KESİNTİSİ,

4857 Sayılı İş Kanununun 35. Maddesi; "İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır."

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere işçi ücretlerinin ¼ ünden fazlası haczedilemez. Onun içinde İkramiyelerin ¼ ünden fazlası haczedilemez. Konuyla ilgili İcra Hukuk Hâkimliği Kararı. ( Ek-4 )

Ailelerinizle birlikte iyi günlerde harcamanızı temenni ediyorum. 

Enver YAVUZ

fb-img-1654676371617.jpgfb-img-1654676383741.jpgfb-img-1654676376340.jpg

 

Bu yazı toplam 244 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar