YETKİ TESPİTİNDE İNCELENECEK HUSUSLAR

YETKİ TESPİTİNDE İNCELENECEK HUSUSLAR

Yetki koşulları, Kanun'un 41. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

"Yetki

MADDE 41-(1) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az "yüzde birinin" üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk çoğunluk buna göre hesaplanır.

(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

İlgili madde uyarınca, bir sendikanın, yetki alabilmek için, yetki almak istediği işyeri / işletme ile aynı işkolunda olması ve belli bir sayısal çoğunluğu tutturması gerektiği görülmektedir.

Bu yazı toplam 212 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar