Eşi çalışan ve çalışmayanlar için asgari geçim indirimi miktarları

Eşi çalışan ve çalışmayanlar için asgari geçim indirimi miktarları

Eşi çalışan ve çalışmayanlar için asgari geçim indirimi miktarları

193 sayılı Gelir vergisi Kanunun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32 maddesinde  ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, cocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi  tarifesininbirinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır

Anılan Maddenin son fıkrası hükmü uyarınca Maliye Bakanlığınca 265 Seri No’lu Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin Gelir Vergisi Tebliğ 04/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebiğin ekinde AİLE DURUMU BİLDİRİMİ ve ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO yer almaktadır.

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ ücretliler yani memur ve diğer çalışanlar tarafından doldurulmaktadır.

EK: 1 AİLE DURUMU BİLDİRİMİ'nin açıklamalarında

1- Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir.

2- Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

3- Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.

4- Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.

5- İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

6- Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.” denilmektedir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE AİT BORDRO ise işveren tarafından doldurulmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

Devlet memurları işe girişlerinde AİLE DURUMU BİLDİRİMİ vermek ve bildirimde yer alan hususlarda değişiklik olması halinde değişiklik yapmak zorundadırlar. Her yıl beyanname verilmesi söz konusu değildir.

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Asgari geçim indiriminden yararlanan İndirim oranı
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %5
4. çocuk %5
5. çocuk %5

Memurlar AİLE DURUMU BİLDİRİMİ formlarında meydana gelen değişiklikleri(evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.), medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkındaki " Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bir ay içerisinde bildireceklerdir. bildirmek zorundadırlar. söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.

Ocak 2012 yılı Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt: 886,50 TL

Temmuz 2012 Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt 940,50 TL olarak uygulanmaktadırSsöz konusu 940,50TL Asgari ücret Ocak 2013 yılı Asgari Ücreti Asgari Ücret 16 Yaşından Büyükler İçin Brüt: 978,75 TL' olarak belirlenmiştir.

Asgari geçim indirimi Asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranının ücretliler için belirlenen 1 inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır.

Memur Durumu Asgari ücret Asgari ücretin oran % Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 Asgari geçim indirimi
Bekar (Memur, Çalışan) 978,75 50 15 73,40

 

Memur Durumu Asgari ücret Asgari ücretin oran % Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 Asgari geçim indirimi
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 978,75 60 15 88,08
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 978,75 67,5 15 99,09
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 978,75 75 15 110,10
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 978,75 80 15 117,45
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 978,75 85 15 124,79
         

2013 yılı ilk 6 aylık dönemi Asgari ücretin %85 için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 124,79 olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2013 yılında 123,54 TL’yi aşamayacaktır.

Memur Durumu Asgari ücret Asgari ücretin oran % Ücretliler 1 inci vergi dilimi %15 Asgari geçim indirimi
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 978,75 50 15 73,40
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 978,75 57,5 15 84,41
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 978,75 65 15 95,42
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 978,75 70 15 102,76
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 978,75 75 15 110,10
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 978,75 80 15 117,45
Evli eşi çalışan ve 6 çocuklu 978,75 85 15 124,79

Boşanmış ancak çocukların velayeti kendisinde olan memurda bu tablo esas alınarak asgari geçim indiriminden faydalanabilecektir.www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.