İLAVE TEDİYELER HACZEDİLEBİLİR Mİ ?

İLAVE TEDİYELER HACZEDİLEBİLİR Mİ ?

 

Ekonomik olarak zor günlerden geçmemiz dolayısıyla; toplumun birçok kesiminde olduğu gibi, Kamuda 4d Sürekli İşçi Personeli olarak çalışan kardeşlerimizin,  çeşitli sebeplerle ödeyemediği borçları yüzünden maaşlarına haciz işlemleri bulunmaktadır. Haczin nasıl ve hangi şekilde yapılacağı ve 657 sayılı kanun gereği konuyla ilgili disiplin soruşturmasının başlayıp başlamayacağı ( ki bu konuyu başka bir yazıda değerlendirmek isabetli olacaktır ) önemlidir.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

“6772 sayılı kanun hükümlerine göre; genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.”  (https://www.ntv.com.tr/ekonomi)

Peki; söz konusu haciz işlemleri itibariyle 6772 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde maaşlarına haciz işlemi yapılabilir mi ?

Öncelikle söz konusu kanun ve ilgili değişikliklerine biraz bakalım;

“Kanun Numarası : 6772

Kabul Tarihi : 4/7/1956

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1956 Sayı : 9355

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 1849

Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. (1)”

Konuyla ilgili kısım Madde 4 de açıklanmaktadır.

Madde 4 – Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tesbit olunur. (3) Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icap ettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.

Mezkur ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taalluk ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekunu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlayan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.

İDARE MUTEMETLİKLERİNİN KAFASI KARIŞIK MI?

Şöyle ki ;

Öncelikle değişen 6772 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUAT metninin kafa karıştırması kanımca normal değil, bu durum ilgili personelin hukuk okuryazarlığının eksikliği yâda metni dikkatli okumamasından kaynaklı,

 

İlgili değişik; hükmü değiştirmeyip, kanunda  bazı ibareleri değiştirerek yetkiyi Cumhurbaşkanımıza vermesiyle ilgili  ;

“2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 21 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.”

“2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 21 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.”

İşin bir başka kısmı daha var.

Yargıtay’dan 2 farklı karar.

  T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2004/22540 K:2004/26972 T:27.12.2004 kararında İlave Tediyeye  Haciz Konamayacağına  İlişkin Yargıtay Karar vermiş.

Aynı daire ,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2015/8926, K. 2015/20037 ilgili kararında;

İlave Tediyenin 1/4 Oranına Haciz Konabileceğine İlişkin Yargıtay Karar verebiliyor.

( www.mevzuatinyeri.com htts://www.mevzuatinyeri.com/sgk/ilave-tediyelere-haciz-konabilir-mi-h20633.html)

Son olarak ulusal bir gazetede bir manşet altında bu ödemenin haczi olamayacağı yazılmış.

Aslında hüküm tarafımca da açıktır, peki ne olması lazım gerekir,

Yine dönüp dolaşıp topu sendikalara atmak istemiyorum ama bu konuya hukuk servisleriyle bir açıklık getirseler çok iyi olur.

SEVGİ ve SAYGI ile 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.