Kamu işçilerinden ve memurlardan maaş artışı için bu yapılmalıdır

GELİR VERGİSİ

( Kamuda görev yapan işçilerden de gelir vergisi alınmamalı! )

Neden mi?

Öncelikle ücretlilerde yani memur ve işçilerde gelir vergisi uygulamasının nasıl olduğunu kısaca izah edelim ki, ne anlatmaya çalıştığımız daha iyi anlaşılsın.

Memurlar yönünden gelir vergisi,

Memurlar için gelir vergisi uygulaması; Memur maaşlarının önemli bir bölümünü teşkil eden özel hizmet tazminatı ve denge tazminatı gelir vergisine tabi değildir. Memur maaşlarının diğer bölümü ise asgari ücret istisnasından dolayı gelir vergisi kesilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı işçilerin iki katı maaş alan memurlardan gelir vergisi alınmamaktadır.

Asgari ücretle çalışan işçiler yönünden gelir vergisi,

Asgari ücret tutarı vergi istisna kapsamında olması ve asgari ücretle çalışan işçiler için asgari ücret tutarı kümülatif gelir vergisi matrahına dahil edilmediğinden dolayı asgari ücretli işçilerden gelir vergisi alınmamaktadır.

Özel sektörde çalışan işçiler yönünden gelir vergisi,

Hangi ücreti alırsa alsın genelde özel sektörde çalışan işçiler asgari ücretli gösterildiklerinden dolayı, özel sektörde çalışan işçilerden de gelir vergisi alınmamaktadır.

Kamuda çalışan işçiler yönünden gelir vergisi,

• Kamuda görev yapan işçilerin tüm ücretleri gelir vergisine tabidir.

• Asgari ücret istisnası hatalı uygulanmakta. Şöyle ki, Asgari ücretin gelir vergisinden istisna edilmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesi 18 inci fıkrasında düzenlenmiştir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının usul ve esaslarını belirlemek üzere 319 seri nolu gelir vergisi genel tebliği yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan tebliğ, kanunun ilgili maddesine uygun olmayıp hatalı uygulanmaktadır. Çünkü kanunun amacı asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari ücrete isabet eden gelir vergisinin değil. Kamu işçilerinin mağduriyetlerinin ve ihtilafların önüne geçilmesi için bir an evvel tebliğin kanuna uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas alınan tarifeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Ancak, bu şekilde hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bu hükümden dolayı gelir vergisi tarifeleri 20 yıldan beri kararname ile güncellenmiş ve küsurat artmalardan dolayı büyük oranda aşınmaya uğramıştır. Aşınma olmasaydı 2024 yılı %15 için 110.000 TL olarak belirlenen gelir vergisi tarifesinin 288.000 TL olacağı öngörülmektedir.

Sonuç olarak, İşçi ücretlerinin tamamının gelir vergisine tabi olması, asgari ücret istisnasının hatalı uygulanması ve gelir vergisi tarifesinin düşük tespit edilmesi gibi nedenlerden dolayı kamuda görev yapan işçiler mağduriyet yaşamaktadır. Adaletin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için memurlardan, asgari ücretliden ve özel sektör işçilerinden alınmayan gelir vergisinin kamuda çalışan işçilerden de alınmaması gerekmektedir.

Videoyu izleyiniz

Saygılarımla; Enver YAVUZ

fb-img-1711191147908.jpg

img-20240323-wa0056.jpg

Emeklilikte pişman olmamak için yatırım yapın 

MEMURLARAHABER COM Güvencesi ile Buradan tıklayınız 

Önceki ve Sonraki Yazılar