4D Taşeron işçileri SON DAKİKA

4D Taşeron işçileri SON DAKİKA

Kamu işçilerine önemli bilgiler vereceğim ÖZEL HABER

TAYİN, BECAYİŞ, NAKİL, GEÇİCİ GÖREVLENDİRME KAVRAMLARI

 Son zamanlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan işçi arkadaşlardan tayin, nakil, becayiş, geçici görevlendirme konularında çok soru geldiğinden, bu konularda naçizane bazı açıklamalar yaptım.

 Sıkılmadan okuyacağınızı ve faydalı olacağını ümit ederim.

Öncelikle şu hususu belirtmekte fayda var. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 te “Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

Videoyu izleyiniz

 4- A MEMUR

 4- B SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 4- C GEÇİCİ PERSONELDİ, KALDIRILDI VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLDULAR

 4- D İŞÇİLER:

 (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

 Madde de açıkça düzenlendiği şekilde, 657 sayılı kanun işçilere uygulanmaz.

 Aynı Kanunun 5. Maddesinde de “Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.” Düzenlemesi yer alır.

TAYİN (YER DEĞİŞTİRME)

 Değerli arkadaşlar TAYİN kavramı yerine 657 sayılı Kanunda YER DEĞİŞTİRME ifadelerini görmekteyiz.

 Kanunu incelediğimizde yaklaşık 16 yerde bu kavramla karşılaşmaktayız. Gerek kurum içi gerekse kurumlar arasında yer değiştirme ile ilgili 72. ve diğer maddelerde düzenlemeler bulunmaktadır.

 Ayrıca 73. Madde de ise BECAYİŞ (Karşılıklı olarak yer değiştirme) kavramı düzenlenmiştir.

 Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

 Görüldüğü üzere bu kanuna tabi kurumlarda çalışanlar açısından kurum değiştirme hakkı sadece memurlara verilmiştir.

 Değişik kurumlarda sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için de sadece kurum içi (iller arası dahil) yer değiştirme hakkı vardır.

 İşçi statüsünde çalışanlar için de kurumun toplu iş sözleşmesinde, kurum kanun veya yönetmeliklerinde belirli şartların (evlilik, eş durumu, sağlık gibi) oluşması durumunda kurum içi (iller arası dahil) NAKİL imkanı olabilmektedir.

 İşçi arkadaşlarımızın farklı kuruma yer değiştirme suretiyle gitmesinin tek istisnası Kanun, KHK veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mümkün olabilmektedir.

 Geçmişte 6111, 6360 sayılı kanunlarla belediyelerden kamu kurumlarına devren gelen işçi arkadaşlar olduğu gibi, Devlet Personel Başkanlığının KHK ile kapanması ile de burada çalışan işçi arkadaşlar başka kurumlara geçmişlerdir.

 İşçi arkadaşların başka kamu kurum ve kuruşlarında çalışabilmesi ancak GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ile olur.

 3 Mayıs 2019 tarih ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde İşçi, memur, sözleşmeli personel geçici olarak geçiş yapabilir.

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

(3) Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Ancak, 29 Şubat 2020 tarihinde çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.” İfadesi getirilmiştir.

 Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

 5620 sayılı Kanunun Ek Madde 2 sinde ENGELLİ İŞÇİLER ve ailesinde engelli bulunanların kurum içerisinde yer değiştirmesine imkan tanıyan özel bir düzenleme bulunmaktadır.

 Şartları uygun olan işçilerin belgeleri ile birlikte kuruma dilekçe vermeleri halinde kurumlar tarafından değerlendirilecektir.

 EK MADDE 2 – (4/4/2015-6645/79 md.)

 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak kurum içinde yer değiştirme talebinde bulunabilir.

 (2) Bu kapsamdaki talepler kamu kurum ve kuruluşlarının kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.

 (3) İşçinin kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle kurum içinde yer değişikliği talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

 (4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurum ve kuruluşlarca isteği dışında işçinin görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan işçiler hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

 696 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçi arkadaşların kurum içi yer değiştirme talepleri ise, 696 KHK da yer alan aşağıdaki hükümden dolayı yapılamamaktadır. Yapan kuruluşlar olduğunu da duymaktayız. !!!

 “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.”

 Yani taşeron zamanında ….ilin temizlik ihalesinde çalışan işçi, kadroya geçtikten sonra da ihale kapsamındaki işlerde çalıştırılacaktır.

 Hatta bu hüküm değiştirilmeden, 696 sayılı KHK hükümlerine göre kadroya alınan sürekli işçilerin kurum içi yer değiştirmesi, 31 Ekim 2020 tarihinden sonra da mümkün olamayacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum