OGM Orman Bakanlığı kamu işçilerine skala yapılmalıdır

ORMAN İŞÇİLERİ İÇİN SKALA,

2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü 09.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.

01.03.2023 tarihinde günlük brüt çıplak ücretleri 500,00 TL’nin altında olan işçilerin, günlük brüt çıplak ücretleri 500,00 TL’ye çekildikten sonra 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında %45,00 (yüzde kırk beş) oranında zam yapılmıştır. 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise %15,00 (yüzde on beş) oranında zam yapılmıştır.

Taban yevmiye uygulaması işiler için iyi bir uygulama olmasına rağmen eski işçiler ile yeni işçiler arasında fark olmadığı veya pozisyonlar arasında herhangi bir fark olmadığı gerekçesi ile sıkıntılar oluştuğu tarafıma çokça iletilmektedir. Bu durumun iş barışını etkilememesi ve işçiler arasındaki tartışmalara meydan vermemesi için işverenin ve yetkili sendikanın toplu iş sözleşmesi ile çözüm üretmesi gerekmektedir.

Bu durumun ortadan kaldırılması ve bundan sonraki dönemlerde de sıkıntıların yaşanmaması için skala yapılmalıdır.

Skala, işçilerin alacağı ücretlerin yazıldığı bir çizelge türüdür. İşçiler arasındaki hakkaniyeti sağlaması açısından ücret skalasında pozisyon, deneyim ve diğer faktörlere bağlı olarak en düşük ve en yüksek ücretler yer almalıdır.

İŞÇİ ÜCRET CETVELİNE ( SKALA ) ESAS OLMAK ÜZERE

KADEME TERFİİ

En az bir yıl ( 365 gün ) iş sözleşmesi ilişkisi bulunması şartıyla, her bir yıl çalışama süresini dolduran işçiler kademe terfiine hak kazanır.

DERECE TERFİİ

İşçinin derece terfii yapabilmesi için; bulunduğu derecede üç yıl çalışmış olması, düzenlenecek değerlendirme cetvelinden yeterli puan alması, kademe terfii ilerlemesine hak kazanmış olması ve terfi edebileceği üst derecesi bulunması gerekmektedir.

POZİSYON CETVELİ

                                        İlk İşe Giriş Yükselebileceği

Pozisyon Unvanları Derece - Kademe Derece - Kademe

---------------------- ------------------- -------------------

Arazi Formeni 8 - 0 15 - 30

İş Makinası Operatörü 7 - 0 14 - 30

Hizmet Vasıtası Şoförü 5 - 0 12 - 30

Bekçi 3 - 0 10 - 30

Vasıfsız İşçi 1 - 0 07 - 30

NOT: Örnekleme yapılabilmesi için pozisyon unvanları mevcut toplu iş sözleşmesindeki gruplardan yazılmış olup, dereceler ise tahmini olarak yazılmıştır. İşveren ile sendikanın yapacağı çalışma ile kullanılmayan pozisyon unvanları toplu iş sözleşmesinden çıkarılarak yeni pozisyon unvanlarının eklenmesi sonucunda derecelendirmeler yapılabilir.

İŞÇİ ÜCRET CETVELİNİN ( SKALA ) UYGULANMASI

İşçi ücret cetveli, günlük brüt çıplak ücretler 500,00 TL’ye çekildikten sonra birinci yılının birinci altı ayında %45,00 ve birinci yılının ikinci altı ayında ise %15,00 oranında zam uygulanarak hazırlanmıştır.

Kademe terfii ilerlemesine engel bir durumu olmayan bir işçi arkadaşımız bir yıl ( 365 gün ) çalışama süresini doldurduğunda bir kademe terfii ilerlemesi yapılacaktır. Üç yılını doldurduğunda ise pozisyonuna göre bir derece verilecektir.

Örnek verecek olursak;

ÖRNEK-1 - Vasıfsız İşçi,

İlk defa işe giren işçi arkadaşımız 1-0 derece ve 833,75 TL günlük ücret ile işe başlayacaktır. 01 Mart 2023 tarihi itibariyle on yedi yıl hizmeti ( yani 6200 toplam gün ) olduğunu varsayalım ve derece-kademe terfiine hak kazandığını düşündüğümüzde 01.09.2023 tarihinde 5-17 derecede olacağı için 856,75 TL günlük ücret alacaktır.

ÖRNEK-2 - Hizmet Vasıtası Şoförü,

İlk defa işe giren işçi arkadaşımız 5-0 derece ve 837,20 TL günlük ücret ile işe başlayacaktır. 01 Mart 2023 tarihi itibariyle beş yıl hizmeti ( yani 1825 toplam gün ) olduğunu varsayalım ve derece-kademe terfiine hak kazandığını düşündüğümüzde 01.09.2023 tarihinde 6-5 derecede olacağı için 843,81 TL günlük ücret alacaktır.

ÖRNEK-3 - İş Makinası Operatörü,

İlk defa işe giren işçi arkadaşımız 7-0 derece ve 838,93 TL günlük ücret ile işe başlayacaktır. 01 Mart 2023 tarihi itibariyle on bir yıl hizmeti ( yani 4015 toplam gün ) olduğunu varsayalım ve derece-kademe terfiine hak kazandığını düşündüğümüzde 01.09.2023 tarihinde 10-11 derecede olacağı için 854,16 TL günlük ücret alacaktır.

OGM Orman Bakanlığı ve TİGEM İşçilerine Müjdeyi veriyoruz tıklayın 

Kamu İşçilerine ve Memurlara 820 bin TL ikramiye ödemesi yapılacaktır tıklayınız 

Önceki ve Sonraki Yazılar