Sendika iş yeri temsilcilerinin görevleri nelerdir?

MADDE 8- TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ:

1- İşyeri sendika temsilcileri ve baştemsilci; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçil dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalış barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve İş Kanunu ile toplu sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

2- İşyeri sendika temsilcileri, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine ay olmamak şartı ile görevlerini yerine getirir.

3- İşyerinde huzurun devamlılığı ve çalışma barışının korunmasına yardımcı olur. Sendik verilen bilgileri işçilere ulaştırır, izah eder ve işçilerin şikâyet ve dileklerini ilgililere bildirir.

4- Temsilcilik sıfatı; bu sıfatı taşıyana gerek hizmetin yerine getirilmesi gerekse disiplinine uyması bakımından bir üstünlük sağlamaz. Baştemsilciler gündüz vardiyası çalıştırılır.

İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkan verecek kolaylıklar sağlanır.

fb-img-1633167128359.jpg

Bu yazı toplam 206 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar