Tarım ve Orman Bakanlığı kamu işçilerine önemli duyuru beni dinleyiniz

BİLGİLENDİRME,

Orman İşçisi arkadaşlardan tarafıma gerek telefonla ve gerekse sosyal medya aracılığı ile 

   • Sosyal medyada dolaşan belgelerden dolayı sözleşme yapma yetkisinde sıkıntı mı var?
   • Toplu İş Sözleşmesi imzalandı mı?
   • Zamlar uygulanacak mı?
   • Farkları ne zaman alabiliriz gibi sorular sorulmaktadır. 

Arayan veya yazan arkadaşlara net bilgim olmadığı için bilgilendirme yapamadığımı söylüyorum ama yine de sorular çoğalınca kısa bir bilgilendirme yapmayı düşündüm.

1 - Yetkiyle alakalı bir sıkıntının olduğunu düşünmemekteyim.

Şöyle ki,

6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun “toplu iş sözleşmesinin şekli ve süresi” başlıklı 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası; “Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki yüz yirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir.” şeklindedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işyerlerine ilişkin toplu iş sözleşmesi 28.Şubat.2023 tarihinde sona ermektedir.

Toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını bulunduran sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

Kanunun ilgili maddesine göre sözleşme süresinin bitmesinden önceki yüz yirmi gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir denildiğinden dolayı işçi sayısının yarıdan fazlasını bulunduran öz orman iş sendikası Kasım.2022 tarihinde 9 uncu dönem işletme toplu iş sözleşmesini yapma yetkisi için başvurmuştur ve yetkiyi almıştır.

Ayrıca, 6356 sayılı kanuna göre yetki şartlarına sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı iş günü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için dava açabilir. Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır.

2 - Toplu iş sözleşmesinin şu zamana kadar neden imzalanmadığını ve hangi aşamada olduğunu bilmemekteyim. Onun için bir yorum yapma şansım yok. Sendika yetkililerinden sağlıklı bilgi alabilirsiniz.

3 – Toplu İş Sözleşmesi imzalanmadığı için farkları alamazsınız. Toplu iş sözleşmesi hangi tarihte imzalanır ise imzalansın 01.Mart.2023 tarihinden itibaren farkları alacaksınız.

4 -  Tüm bu açıklamalardan sonra eğer yetki uyuşmazlığı var ise,

2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü 09.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Protokolün 5 inci maddesine göre yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde protokol ile alınan ücret zamları avans olarak uygulanacaktır.fb-img-1685625649169.jpg

Kamu işçilerine şaka gibi banka promosyonu ödemesi tıklayınız 

Önceki ve Sonraki Yazılar