Meclise kadrolu 250 Sürekli İşçi Alımı Yapılacaktır

Kamuya devasa işçi alımları tam gaz devam ediyor.TBMM'de 250 kadrolu işçi alımı aynı anda başlamıştır

NOT: Sağlık Bakanlığı 11 Bin 317 sürekli işçi alımı ilanı geçerli değildir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda

KURA ÇEKİMİ İLE KAMUYA KADROLU 250 SÜREKLI İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR 

noter huzurunda dijital ortamda yapılacak kura çekimi usulüyle 250 (ikiyüzelli) sürekli işçi alınacaktır.

1- Başvuru şartları

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

 

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

2- Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri

Başvurular 22.11.2023 tarihi saat 09:00'da başlayıp, 27.11.2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

3- Başvurunun yeri ve şekli

a. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

b. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ç. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" alanında bulunan "Denklik Belgesi" kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

d. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellemeleri, bilgileri güncellendikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e. Adaylar meslek koluna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kalfalık, ustalık veya mesleki yeterlilik belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yükleyeceklerdir.

f. Kariyer Kapısı başvuru formunda e-Devlet Kapısı üzerinden mezuniyet bilgileri gelmeyenler, ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında yükleyeceklerdir.

g. Başvuru için ilgili meslek kolunda deneyim şartı aranan adayların bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ve meslekle ilgili özel veya kamudaki iş deneyim belgesini pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yükleyeceklerdir.

h. Adaylar, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

ı. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

i. Adaylar, ilan edilen kadro ve unvanlardan sadece birine başvuruda bulunacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

4- Kura tarihi ve yeri

Kura çekimi noter huzurunda 12.12.2023 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği web adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacaktır.

5- Asıl ve yedek aday listelerinin tespiti ve işe başlatılma

a. Başvuruda bulunan adaylar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda istihdam edilecek kadro ve unvan sayısı kadar asıl aday ve her bir kadro veya unvan sayısının 4 (dört) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Kurumun internet sitesinden (https://www.tbmm.gov.tr) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylar ilanda belirtilen belgeler ile başvuruda bulundukları unvanla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan heyet raporunu şahsen veya posta yoluyla belirtilen süre içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına teslim edecektir. Bu ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b. Asıl ve yedek adayların ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının değerlendirilmesinden sonra şartları taşıyan asıl adaylara yazılı olarak işe başlatılma tebligatı gönderilecektir.

c. İlanda belirtilen şartları taşımayan, belirtilen süre içinde belgelerini teslim etmeyen, on beş gün içerisinde işe başlamayan, yazılı olarak vazgeçen adaylar ile istifa eden ya da herhangi bir sebeple iş akdi feshedilenlerin yerine kura sırasına göre şartları taşıyan yedek adaylara işe başlama tebligatı gönderilecektir

ç. Yedek listedeki adaylar, işe başlatılma işlemleri yapılmak üzere kendilerine yapılan tebligatı teslim aldıkları tarihten itibaren belgeye dayalı zorlayıcı bir mazereti olmaksızın on gün içinde TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına başvuruda bulunmadıkları takdirde işe başlatılma hakkını kaybeder.

d. Yedek aday listesi, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek üzere müteakip işçi alımı ilanına kadar geçerlidir.

e. İşe başlayan işçilerin yasal deneme süresi içerisinde başarısız veya yetersiz bulunması durumunda iş sözleşmeleri feshedilecektir.

6- İtiraz

Adaylar itirazlarını, yapılacak tebligatlardan itibaren beş iş günü içinde gerekçelerini belirtmek suretiyle TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığına yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Usulüne uygun yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Gerçeğe aykırı beyan

a. Başvuru aşamasında veya sonradan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri ya da adaylarda bulunması gerekli nitelikleri taşımadıkları anlaşılanlar işe başlatılmazlar. İşe başlatılmış olanların bu durumlarının sonradan anlaşılması halinde iş akdi feshedilir.

b. İşe başlatılmış olanların gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında Kurumca suç duyurusunda bulunulur.

8- Diğer hususlar

a. Kurum gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

b. İlan metninde belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9- İletişim bilgileri

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı

Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2

Çankaya/ANKARA

tab22-000005.pngtab22-000006.png

tab22-000001.pngtab22-000002.pngtab22-000003.pngtab22-000004.png

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum