Kadrolu İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru İŞ başvuru ekranı açılmıştır

Kadrolu İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru İŞ başvuru ekranı açılmıştır

Daimi ikamet şartsız Kadrolu İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru İŞ başvuru ekranı açılmıştır

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi kadroda ikamet şartı olmadan kadın/erkek 110 Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımı yapılacaktır.
 
Adaylarda aranan ortak nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak, Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, n az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (15 personel)

Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme - İktisat, İşletme, Maliye, Yönetim ve Organizasyon Lisans programlarının birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (15 personel)

Üniversitelerin, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yerel Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (10 personel)

Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (3 personel)

Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Yerel Yönetimler Lisans programlarının birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Kadın olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (5 personel)

Üniversitelerin Sosyoloji veya Psikoloji lisans programlarından mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (2 personel)

Üniversitelerin Sosyoloji veya Psikoloji lisans programlarından mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Kadın olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (10 personel)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü lisans programlarından mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (4 personel)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü lisans programlarından mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Kadın olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (2 personel)

Mütercim-tercümanlık (ingilizce ) veya mütercim tercümanlık (İngilizce fransızca )lisans programlarından mezun mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (1 personel)

Mütercim-tercümanlık (ingilizce ) veya mütercim tercümanlık (ingilizcefransızca )lisans programlarından mezun mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Kadın olmak.

Zabıta Memuru için aranan nitelikler (3 personel)

Arapça öğretmenliği veya Mütercim tercümanlık (arapça) lisans programlarından ya da ilahiyat fakültesi mezunu olup YDS den en az C düzeyinde puana sahip olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (40 personel)

Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Ön lisans programlarından birinden mezun olmak ve 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Erkek olmak

Adaylar için başvuru zamanı

Adaylar başvurularını 16 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında (20 Ağustos dahil) yapacaklardır.

Adaylar için başvuru şekli ve yeri

Adaylar başvurularını; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna istenen belgeleri ekleyerek Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen yapacaklardır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam
edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.
Sıra No Kadro Sınıfı
Kadro
Derecesi Sayısı Niteliği Cinsiyeti KPSS
Türü
KPSS
Puanı
1
Zabıta
Memuru GİH 8/9 15
Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İş
İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi,
İşletme - İktisat, İşletme, Maliye,
Yönetim ve Organizasyon Lisans
programlarının birinden mezun olup, en
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P3 En az 70
puan
2
Zabıta
Memuru GİH 8/9 15
Üniversitelerin, Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yerel
Yönetimler Lisans programlarının
birinden mezun olup, en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
 Erkek P3 En az 70
puan
3
Zabıta
Memuru GİH 8/9 10
Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve
Lojistik, Lojistik Yönetimi Lisans
programlarının birinden mezun olup, en
az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 Erkek P3 En az 70
puan
4
Zabıta
Memuru GİH 8/9 3
Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İş
İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi,
İşletme-İktisat, İşletme, Yönetim ve
Organizasyon, Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Maliye, Yerel Yönetimler Lisans
programlarının birinden mezun olmak.
 Kadın P3 En az 70
puan
5
Zabıta
Memuru GİH 7 5
Üniversitelerin Sosyoloji veya Psikoloji
lisans programlarından mezun olup en
az B sınıfı sürücü belgesine sahip
olmak.
Erkek P3 En az 70
puan
6
Zabıta
Memuru GİH 7 2
Üniversitelerin Sosyoloji veya Psikoloji
lisans programlarından mezun olmak. Kadın P3 En az 70
puan
7
Zabıta
Memuru GİH 7 10
Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık bölümü lisans
programlarından mezun olup, en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P3 En az 70
puan
8
Zabıta
Memuru GİH 7 4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık bölümü lisans
programlarından mezun olmak.
Kadın P3 En az 70
puan
9
Zabıta
Memuru GİH 7 2
Mütercim-tercümanlık (ingilizce ) veya
mütercim tercümanlık (ingilizcefransızca )lisans programlarından
mezun olup, en az B sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak.
Erkek P3 En az 70
puan
10
Zabıta
Memuru GİH 7 1
Mütercim-tercümanlık (ingilizce ) veya
mütercim tercümanlık (ingilizcefransızca )lisans programlarından
mezun olmak.
Kadın P3 En az 70
puan
11
Zabıta
Memuru GİH 7 3
Arapça öğretmenliği veya Mütercimtercümanlık (arapça) lisans
programlarından ya da ilahiyat fakültesi
mezunu olup YDS den en az C
düzeyinde puana sahip olmak, en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P3 En az 70
puan
12 İtfaiye Eri GİH 10 40
Meslek Yüksekokulların Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği, Ön lisans programlarından
birinden mezun olup, en az B sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek P93 En az 70
puan
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A
maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
Başvuru esnasında; Adaylar, http://www.samsun.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak
ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru
yapabileceklerdir.)
b. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),
c. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet
belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)
(1 adet),
d. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar
tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
e. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),
f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),
g. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü
belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),
i. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (2 adet, 1 adedi forma yapıştırılacak),
j. Tablonun nitelik kısmında yer alan unvan için ÖSYM sitesinden alınan Arapça YDS (en az C düzeyinde) sonuç
belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar;
16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli
gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi.
Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde
yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre
sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü
ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
b. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
c. Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 31/08/2021 tarihinde belediyemiz www.samsun.bel.tr adresinde
ilan edilecektir.
d. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri
ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
f. Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru ve İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar
06.09.2021-30.09.2021 tarihleri arasında ve sözlü ve uygulamalı sınav Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri
Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da
başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,
konularını kapsar.
Uygulamalı sınav;
a. Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
b. İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve
sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7)SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince
verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
●Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı
hesaplanır.
●İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı
hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması
alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz internet adresinde ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek
aday belirlenecektir.Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli
bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını yada hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa
dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

KOLAY İŞ BULMAK İÇİN 4 ŞEY YAPIN!

  1. 30 Bin Personel Alımını kaçırmamak için hemen buraya tıklayıp Türkiye'nin En iyi Youtube iş ilanları kanalına abone olup Bildirim zilini açın!
  2. 100 bin kişinin cebine indirdiği Türkiye'nin En iyi Cep uygulamasını indirin iş ilanlarını ücretsiz cebinize iletelim!
  3. TÜRKİYE'NİN EN İYİ İŞ İLANLARI TELEGRAM GRUBU. 2000 KİŞİ ANLIK YAZIŞIYOR HİÇBİR İŞ İLANINI KAÇIRMIYOR TIKLA SENDE ARAMIZA GEL
  4. FACEBOOKTA TÜRKİYENİN EN İYİ TYP VE İŞ İLANLARI KPSS MEMUR ALIMLARI GRUBU TIKLA SENDE ARAMIZA GEL

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.